top of page

AFT ARTISTS

  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • LinkedIn
AUJIK.png

AUJIK

  • Instagram
  • Facebook
  • Vimeo
BIO:
TR.
AUJIK, Kyoto, Japonya merkezlidir ve ağırlıklı olarak bilgisayar animasyonu, mimari projeler, AR, VR, fotoğraf, giyim, resim, müzik ve enstalasyonlar üzerine çalışır.
AUJIK için doğa, Rafine ve İlkel kategorilere ayrılmıştır. Bu ayrılık, dünyadaki tüm kaosların kökü olan bir çatışmayı temsil eder ve yüce bir duruma ulaşmak için AUJIK, organik ve sentetik alemleri uyumlu hale getirmek için ritüeller üretir.Rafine doğa, robotik, yapay zeka, sibernetik, DNA manipülasyonları ve vücut geliştirmeleri gibi gelişmiş teknolojilerden oluşur. İlkel doğa ise faunayı, florayı ve değerli taşları, mineralleri ve metalleri ile Dünya'nın kendisini içerir. Biyosferde ortaya çıkan titreşen yapraklar ve gelişmiş arayüzler, fütürist bir ortamın kutsal eserleri, vizyonları olarak hizmet eder. Biyotik ve teknolojik sistemlerin melezlenmesi yoluyla, AUJIK'in Dijital Çağ için animizmi, evrim için yeni olanaklar sunar ve İnsan Sonrası nirvana için çabalar.

-JC Gonzo

EN.

AUJIK is based in Kyoto, Japan and mainly works with computer animation, architectural projects, AR, VR, photo, clothes, painting, music and installations.

For AUJIK, nature is divided into Refined and Primitive categories. This separation presents a conflict that is the root of all chaos in the world, and in order to reach a sublime state, AUJIK generates rituals to harmonize the organic and synthetic realms. Refined nature consists of evolved technology such as robotics, artificial intelligence, cybernetics, DNA manipulations, and body enhancements. The Primitive includes fauna, flora, and the Earth itself, with its precious stones, minerals, and metals. The pulsating foliage and advanced interfaces that emerge in the biosphere serve as sacred artifacts, visions of a futurist environment. Through crossbreeds of biotic and technological systems, AUJIK’s animism for the Digital Age presents new possibilities for evolution and strives for Post-Human nirvana.

-JC Gonzo

ESER / ARTWORK:


https://superrare.com/wearehaar

bottom of page