top of page

AFT ARTISTS

  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • LinkedIn
Ceren Su Çelik.png

Ceren Su Çelik

  • Instagram
  • Behance
BIO:
TR.
2019 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olmasının ardından, aynı yıl başladığı Yeditepe Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar ve Resim Anabilim Dalında eğitimine devam etmekte.

Çelik, resim, bilgisayar tabanlı görselleştirme, ses ve video gibi farklı medyumlar kullanarak ürettiği çalışmalarında, teknolojinin insan ve kültür arasındaki rolünü araştırır. Bilgisayar tabanlı video çalışmalarında insan-makine melezi olan siborglar, robotlar ve işlevsiz görünümlü aygıtlara yer verir.

Yakın dönemde katıldığı sergi ve etkinlikler arasında; Daata Art, Open Call (Koko, London, 2023) Seçici İletken (Fişekhane Cocoon, İstanbul Piksel.|O'art Misafir Sanatçı Programı (İstanbul, 2022), ONBD Selects (2022, SuperRare Pop-Up Gallery, New York, Amerika), GYF 11 (Zilberman Gallery, İstanbul, 2022), Unblock Gaudi (Museum Angewandte Kunst, Frankfurt, Almanya, 2022), Coulisse (Mixer, İstanbul, 2022) ve Mamut Art Project (İstanbul, 2021) bulunuyor.

EN.

Ceren Su Çelik (1993, Ankara)
After graduating from Marmara University Fine Arts Faculty Painting Department in 2019, she continues her education at Yeditepe University Social Sciences Institute Plastic Arts and Painting Department, which she started the same year. Çelik works on different mediums such as painting,computer-based visualization,sound and video. The artist explore the role of technology between human and culture. In this context her CGI works include human-machine hybrid cyborgs, robots and dysfunctional-looking devices.

Among the exhibitions and events she has participated in recently;
Daata Art, Open Call (Koko, London, 2023) Seçici İletken (Fişekhane Cocoon, İstanbul, 2023)Piksel. | O'Art Guest Artist Program (İstanbul, 2022), ONBD Selects(2022,SuperRare Pop-Up Gallery, New York, Amerika), GYF 11 (Zilberman Gallery, İstanbul, 2022),Unblock Gaudi (Museum Angewandte Kunst, Frankfurt, 2022), Coulisse (Mixer, İstanbul, 2022) Mamut Art Project (İstanbul, 2021)

ESER / ARTWORK:


https://superrare.com/wearehaar

bottom of page