top of page
Piksel.Bülten Sayfası Kapak Görseli.png

Our new project, Piksel.Bülten, was published under Aposto platform at of the end of March. In the monthly bulletin, we have a guest from the art world, whose vision, view of life and art we are curious about. Alongside the questions we ask them about their field, you can find the book, publication recommendation, the playlist they listen to the most in that month, within the bulletin content. To read our first issue published at the end of March, as well as other previous issues, and receive our new content in your inbox:

NEWSLETTER ARCHIVE

piksel_bulten_web_temp10 Selin.png
Piksel.Bülten #10

Biyoteknolojinin sağladığı güçlü olanaklar sanatsal ifade aracına dönüştüğünde; sanatsal anlatıya bakarken kullanmayı alışkanlık haline getirdiğimiz form, imge, söylem arayışından uzaklaşıp kendimizi sanat ve bilim arasındaki gri sınırda buluyoruz. Salt estetiğin ötesinde, kavramsal çerçeveye odaklanmak istiyorum. Siz sanatsal üretimlerinizin okumasını nasıl yapıyor ve kavramsal çerçevesini nasıl tarifliyorsunuz? 

(…) "Mikroorganizmalar için oluşturduğum yaşam alanı her açıdan limitli bir ortam. Su, besin ve yaşam alanı limitli. Aynı yaşam alanı içerisinde hayatta kalmaya çalışan mikroorganizmalar, birbiriyle çatışmaya ve savaşmaya başlıyorlar. Bu noktada mikroorganizmaların insan davranışlarına yakın hareket ettiklerini görüyorum. Sürekli etkileşim, iletişim halinde olan bu interaktif biyolojik manzarayı izlemek beni çok etkiliyor. Sanki, mikroskobik boyutta, kısa süre zarfında makro ölçeğin projeksiyonunu görebiliyorum."

-Selin Balcı 

piksel_bulten_web_temp9 Hande.png
Piksel.Bülten #9

"Art Basel ve Untitled’ı bir şey kaçırmamak adına oldukça sistematik şekilde elimizde harita, işaretleye işaretleye gezdik. Buna rağmen Art Basel’de yeni medya olarak tanımlayabileceğimiz birkaç eser görebildik, Untitled’da ise neredeyse hiç bulamadık. Kendi adıma bunun sebebinin koleksiyonerlerin ve galerilerin hala bu medyumlara mesafeli durması olarak yorumluyorum. Nihayetinde tuval, kalem kağıt, bronz, mermer gibi uzun yıllardır tanımlanan; saklaması, korunması ve yaşatılması güvenli materyaller varken üretiminde kullanılan cihazlar eskidiğinde, üretimden kalkan ekranlar bozulduğunda, hatta elektrik olmadığında ne olacağını bilmediğimiz eserleri almak da, satmak da zor."

-Hande Şekerciler 

piksel_bulten_web_temp8 sinan.png
Piksel.Bülten #8

İşin gereği birçok bienali incelediğini tahmin ediyoruz. Sence bienallerin sanat teknolojisi ve genel anlamda yeni medya sanatı ile ilişkisi nasıl?

 

"Sanatın, özellikle de çağdaş sanatın ve bunun içinde gösterilebilecek yeni medya sanatının teknolojiyle büyük ama biraz sorunlu bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknoloji, günümüzün seri üretime dayalı ekonomik yapısı içinde, sermayeye oldukça bağımlı. Durum bu olunca, sanatçının bağımsız ve özgür ifade alanı, bilgi ve teknoloji sağlayıcıları tarafından yönlendirilmeye açık hale geliyor. Dolayısıyla sanatçılarla sermaye arasında dikkatlice ayarlanması gerektiğine inandığım mesafe, bu alandaki tüm yapı üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Diğer tüm aktörlerin ve organizasyonların konumunu belirleyen en önemli faktör de bana göre yine bu teknoloji-sanatçı-sermaye ilişkisi. Bienaller ise teoride bu ilişkide bir ara bölge, olası zararları yumuşatabilecek veya tümden göğüsleyecek bir geçiş alanı oluşturabilme gücüne sahip. (...)"

-Sinan Eren Erk

piksel_bulten_web_temp7.png
Piksel.Bülten #7

"Piksel. O’Art"ın kuruluş sürecinden bahseder misiniz? Neden böyle bir programı oluşturmak istediniz ve oluşum süreci nasıl gelişti?

Bu programın arkasındaki motivasyonu ise Piksel. O’Art kurulurken yazdığımız bir manifestodan alıntılayalım:

"Dijital devrimin insanlığa dayattığı değişimin sonuçlarının neler olabileceğini, toplumu nasıl etkileyeceğini, bireylere ve yaşadığımız dünyaya ne kadar zarar vereceğini, kimlerin en çok zarar göreceğini ve bu etkileri en aza nasıl indireceğimizi, sadece politikacıların ve çok uluslu şirketlerin değil; filozofların, tarihçilerin, sosyologların, mühendislerin, mimarların ve akla gelmeyen onlarca farklı pratikten gelen insanların yanı sıra sanatçıların da tartışması, alınan kararlarda onların geleceğe dair hayallerinin de etkisinin olması gerekiyor. (...)"

PikselBülten #6 - Selman Bilal.png
Piksel.Bülten #6

Sizce bir sanatçının bir medyumu kullanabilmesi için arkasındaki teknolojiyi öğrenmesi ne kadar önemli? Mesela, yapay zeka temelli eser üretmek isteyen bir sanatçı bu çıktıları üreten algoritmaları ya da video ile ilgilenen bir diğeri kamera, lens, kurgu mantığı, ışık gibi teknik bilgileri araştırmalı mı? (...)

"Üretim halinde olan bir sanatçının her zaman öğrenmeye açık olması gerektiğini ve gelişmeleri takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer üretiminde kullanmak istediği medyumu tam olarak bilmiyorsa ve yetersiz olduğunu düşünüyorsa bu konularda eğitim programlarına katılmasını ya da işin uzmanı bir mentörle çalışmasının iyi olacağını önerirdim."

- Selman Bilal

Piksel.Bülten #5 - Tuna Mert Topuz & Yagiz Genc .png
Piksel.Bülten #5

Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı/tasarımcı ile ilişkiniz var. Bu coğrafyada sanat yapan, üreten yaratıcı insanlarla dünyayı kıyasladığınızda, ne gibi benzerlikler ve farklar görüyorsunuz? Coğrafya, modern teknolojiyi kullanan yaratıcılar üzerinde de eskisi kadar etkili mi?

"Açıkçası zor bir soru. Maalesef coğrafya hala etkili bir faktör. En büyük sıkıntı ne yazık ki ekonomik. Pek çok sanatçı ve tasarımcı günlük hayatında farklı işlerde çalışıyor. Üretimlerini tam zamanlı olarak gerçekleştiremedikleri için bir sonraki seviyeye geçemiyorlar. (...)"

- Tuna Mert Topuz & Yağız Genç

test.jpg
Piksel Bülten #4 - Kına Demirel.png
Piksel.Bülten #4

Dünyayı gezen, birçok sanat etkinliğini ziyaret eden/katılan birisi olarak Türkiye sanatının güncel durumu hakkında bize neler söylersiniz? Neleri yanlış yapıyoruz, hangi konularda iyiye gidiyoruz, genç sanatçılar ve sanat izleyicilerine Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşımak için neler tavsiye edersiniz?

"Türkiye çağdaş sanatı biraz inişli çıkışlı da olsa yoluna sağlam bir şekilde devam ediyor. Zannederim 2000’li yılların başlarından itibaren Türkiye’nin dünyaya entegre olması ve İstanbul’un Batılıların gözünde moda bir şehre dönüşmesinin etkileriyle Türkiye çağdaş sanatının özellikle önemli temsilcileri de dünya sanat sahnesinde geçmişe göre çok daha fazla yer almaya başlamıştı. (...) Bizler bu dönemde yakalanan dalganın hep devam edeceğini zannettik ama öyle olmadı. (...)"

- Agah Uğur

"Birçok Türk sanatçının aslında hikayeleri ve teknikleri çok iyi olmasına rağmen dünya sanat evreninde yerini bulamadığını görüyorum. Çünkü o sanatçıyı anlatan, kritik eden, sergileyen birçok yer yok. O sanatçının CV'si gelişmedikçe o zaman da çok lokal bir pazarda kalıyorlar. Hikaye , teknikte zaman içinde lokal pazarın istekleri doğrultusunda şekilleniyor ve sığ kalıyor. Ne zaman sanatçı, hikayesini cesur bir şekilde, gerektiğinde farklı teknikleri de deneyerek global dünyaya sunmaya cesaret ediyorsa o zaman kendine farklı koleksiyonlarda yer bulmaya başlıyor. (...)" 

- Kına Demirel

Piksel.Bülten #3 - Helena Nikonole.png
Piksel.Bülten #3

Dünyanın çeşitli yerlerinde aktif olarak çalışan ve üretim yapan bir sanat profesyoneli olarak Türkiye’deki yeni medya sanatı ortamı hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

"Türkiye’deki yeni medya sanatı ortamını hâlâ tanımaya çalışıyorum. Fakat bu çevrenin büyük olduğunu görüyorum. Gerçekten harika işler yapan birçok ilginç sanatçı var. Yine de daha fazlasını öğrenmek için bu toplulukta nasıl daha derinlere inebileceğimi de merak ediyorum. (...)"

- Helena Nikonole

Piksel.Bülten #2 - Ozan Türkkan.png
Piksel.Bülten #2

Seni bir eser üretmeye yönelten motivasyon nedir? Bir görsel keşiften mi yola çıkıyorsun yoksa bir kavram ya da aklında ifade edilmesi senin için gerekli olan bir düşünceden mi? Bir eser üretirken iş akışın nasıl?

"Görsel bir keşif, üretim sürecine başlamadan önce ilham veren tetikleyici girdilerden biri olabilir elbet. Fakat bana göre en önemlisi, fikir ve işin güçlü kavramsal yapısıdır. O yüzden benim için ilk önce fikir aşamasının olgunlaşması ve kavramsal altyapının kurulması gerekli. (...)" 

- Ozan Türkkan

Piksel.Bülten #1 - Candaş Şişman.png
Piksel.Bülten #1

Sanatın bilgisayarla ilişkisi nerdeyse 50 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Sanat dünyası bu ilişkiden anlamlı bir sonuç çıkarabildi mi? Bu ilişki nereye evriliyor?

"Bence bununla ilgili bir sonuca varmak çok mümkün değil. Bu, sürekli evrimleşen bir ilişkiler ağı. Her teknik ve sanat pratiği arasında oluşan doğal bir ilişki gibi. Fakat, bu sürecin daha ilk aşamasındayız ve beni heyecanlandıran tarafı da, evrildiği nokta. (...)" 

- Candaş Şişman

bottom of page